Değerli Galatasaray Taraftarı, tarayıcınızı artık desteklemiyoruz

İyi bir kullanıcı deneyimi yaşamanız için Chrome, Firefox veya Microsoft Edge gibi tarayıcıların güncel versiyonlarını kullanmanızı tavsiye ederiz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA

Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş. (“GSStore”) olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması, korunması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı

GSStore olarak kişisel verilerinizi https://www.gsstore.org/ üzerinden yeni üye kadınızın oluşturulması, kişisel üye profilinizin oluşturulması, üye istatistiklerinin oluşturulması, üyelik iptallerinin gerçekleştirilmesi, üyelik iptali için çağrı merkezini arayan üyelerimizin taleplerinin karşılanması, talep ve şikayetlerinizin alınması ve bu kapsamda gerekli iş ve işlemlerin yapılması, onayınıza istinaden üyeliğiniz dolayısıyla tarafınıza promosyonlara ilişkin bilgilendirmelerin yapılması, dönemsel kampanya çalışmaları, üye profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik üye "sınıflandırma” çalışmalarının gerçekleştirilmesi, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, https://www.gsstore.org/ üzerinden üye olur iken tarafınızla akdedilen Üyelik Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, GS Store üyelerinin bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak amacı ile düzenli olarak üyelerin hesabına yetkisiz girişim olup olmadığının kontrolü amacıyla aşağıda yer alan kişisel veri kategorilerinizi içeren bilgi ve belgeler, KVKK ve ilgili diğer mevzuat kapsamında toplanmakta, basılı ve/veya ıslak imzalı olarak veya elektronik ortamda kaydedilmekte ve işlenmektedir.

  • Kimlik Bilgisi
  • İletişim Bilgisi
  • Finansal Bilgi
  • İşlem Güvenliği Bilgisi
  • Hukuki işlem
  • Diğer (kullanım alışkanlıklarınız, yarışma ve kampanyalara katılırken verilen bilgiler)

Söz konusu kişisel veriler  6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri ile mali suçlar, kara paranın aklanmasına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek; GS Store’a üye olur iken tarafınızla akdedilen Üyelik Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere, gerektiğinde Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ve bankalar, hizmet sağlayıcı firmalar ile veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tüm tedbirler Şirketimizce alınarak, paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü ve yazılı bilgilendirmede bulunularak yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz KVKK m. 5/1 ve m. 5/2’de yer alan aşağıdaki hukuki sebepler kapsamında işlenmektedir:

-        Açık rızanız

-        Kanunlarda açıkça öngörülmesi

-        Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

-        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

-        Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

-        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verilerinizi işlemek için KVKK kapsamında gerekmesi halinde açık rızanıza başvuruyoruz. Açık rızanıza istinaden gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetlerimiz bakımından açık rızanızı her zaman geri alma hakkınız olduğunu belirtmek isteriz. Açık rızanızı geri almak için destek@gsstore.org adresi üzerinden bize her zaman ulaşabilirsiniz.

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz

KVKK madde 11 uyarınca, GS Store’a başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda başvuru formuna Şirketimizin https://www.gsstore.org/ adresli internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Veri Sorumlusu:

Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu Huzur Mahallesi 34485 Seyrantepe İstanbul

Tel: 0212 305 19 04

Fax: 0212 305 19 42

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/ sicil no: 379736

https://www.gsstore.org/

ADRES ALANI MİNİMUM 20 KARAKTER OLMALIDIR.