{ "type": "gtmStart" }
{ "type": "pageViewed", "data": { "event": "page_view", "page": { "name": "", "type": "" }, "user": { "login_status": "No", "hashed_email": "", "id": "", "sign_up_date": "", "transaction_count": "0", "birth_date": "", "gender": "", "age": "", "email_subscription": "No", "sms_subscription": "No", "last_login_date": "" } } }

Hedef 1 Milyon Galatasaray Forması!

Hedefe Kalan:

ERKEK

Kadın

ÇOCUK

EV VE OFİS

HEDİYE VE AKSESUAR

KOLEKSİYON

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÖN BİLGİLENDİRMELERİ


İşbu Ön Bilgilendirme Formu, “www.gsstore.org” elektronik ticaret sitemiz üzerinden vermekte olduğunuz sipariş konusu

mal/hizmetlerin ("Ürün/Ürünler") nitelikleri, satışı ve teslimi ile ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicilerin

Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler

Yönetmeliği hükümleri uyarınca sizleri bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir.


Alıcı/Tüketici olarak, www.gsstore.org elektronik ticaret sitemiz üzerinden vermekte olduğunuz sipariş için, işbu

formu okuyup kabul etmeniz ve sonrasında Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş. (“Satıcı”) ile aranızda

Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme) kurulması gerekmektedir.


İletişim bilgilerimiz şöyledir;


Adres:Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadyumu Seyrantepe İstanbulTelefon :0212 305 19 05Faks :0212 305 19 42E-posta :destek@gsstore.orgMersis No :03888011256900014

Bundan böyle İnternet Sitesi olarak ifade edeceğimiz Sitemizden (www.gsstore.org) sipariş konusu mal/hizmetlerin

("Ürün/Ürünler") siz değerli Tüketicimiz tarafından (mobil cihazınızdaki uygulama üzerinden yapılanlar da dâhil

olmak üzere) satın alınması ve böylece sipariş-Sözleşme'nin yapılması ile ilgili teknik aşama-adımlar, keza

bilgi girişleriniz sırasındaki hataların belirlenmesine-düzeltilmesine ilişkin teknik araçlar buraya kadarki

işlemleriniz sırasında ilgili sayfalarda (karşınıza çıkan uyarı mesajları doğrultusunda işlem yapma imkânı

verilerek) belirtilmiştir.


İnternet Sitesinde siparişinizle ilgili bir bilgi (veri) girişinde hata söz konusu ise ilgili uyarı mesajı

doğrultusunda işlem ile düzelterek devam edilebilmekte olup ödeme bilgilerinizi girerken oluşabilecek hataları

aynı şekilde gidermeniz mümkündür. Ödeme işleminin tamamlanmasından sonra fark ettiğiniz bilgi girişi hatları

için Müşteri Hizmetlerimiz ile 444 1 905 no'lu telefondan irtibata geçebilirsiniz.


Teslimatı yapacak kargo firmasının bulunduğunuz yerde şubesi olmadığı takdirde Ürün'ün bildireceğimiz kargo

firmasının yakın bir diğer şubesinden teslim alınması gerekmektedir.

Tüketici Sözleşmeyi onayladığında, sipariş verdiği Ürün(ler)'in bu sayfada belirtilen bedeli ve masrafları

seçtiği ödeme yöntemi ile tarafından tahsil olunur.

CAYMA HAKKI

Tüketicinin Ürün'ü teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve

cezai şart ödemeksizin Siparişten-Sözleşme ‘den cayma hakkı vardır.


Ancak şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, kanunen cayma hakkı

yoktur;


a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya sağlayıcının kontrolünde

olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.


b) Alıcının istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.


c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.


ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve

hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.


d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin

sözleşmeler.

e) Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi

ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.


f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin

sözleşmeler.


g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek

tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.


ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin

sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Kanunen cayma hakkı olan hallerde, cayma süresi içinde mal, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım

talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmadığı için meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği

Tüketici sorumlu olup bu sebeple Tüketici, Ürün'e ilişkin cayma hakkını kaybedebileceği gibi, ihtiyaren kabul

ettiğimiz takdirde Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapmak hakkımız vardır.


Cayma halinde ilgili Ürün'ün, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin yöneltilmesinden itibaren azami on

(10) gün içerisinde, giderleri Tüketiciye ait olmak üzere yukarıdaki adresimize veya yetkilendireceğimiz 3. Bir

kişiye gönderilmesi zorunludur.


Bununla beraber anlaşmalı kargo firmamız Aras Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. ‘nin (Tüketici'ye Ürün

teslimatını yapmış) şubesinden tarafımıza ücretsiz gönderilmesi de mümkündür.


Cayma hususundaki yazılı bildirim yukarıdaki iletişim adresimize veya faks, telefon veya elektronik posta

adresine gönderilebilir. Bu hakkın kullanılması halinde, anılan bildirimin yanı sıra Ürün'ün tarafımıza

gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) fatura aslının iadesi,

faturası kurumlar adına düzenlenen Ürün iadelerinde iade faturası kesilmesi, ayrıca iade edilecek Ürünlerin

kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak tarafımıza iletilmesi

gerekmektedir.


Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya

zamanında kullanılmadığı durumlarda Tüketici cayma hakkını kaybeder.


Yukarıdaki belirtilen gereklerin Tüketici tarafından süresinde ve usulünce yerine getirilmesi kaydı ile cayma

bildiriminin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün'ün teslim

masrafları, Ürün'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Tüketiciye iade edilir.


İnternet Sitemizde işlem güvenliği, bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve ticari elektronik

iletişimler ile ilgili hususlarda geçerli cari kurallar-şartlar aşağıda bilginize sunulmuştur.


Tüketici dilediği her zaman bu konularda belirtilen iletişim araçları ile Satıcıya ulaşarak danışabilir.


Şirketimiz İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesidir, ITO'nun meslek ile ilgili davranış kurallarını

edinebileceğiniz elektronik iletişim bilgileri de şöyledir: (www.ito.org.tr, Telefon: 444 0 486).


Yukarıda-aşağıda yer alan bilgilendirmeler ile Sözleşmeyi internet sitesinde onaylayarak kabulünüzden sonra tüm

bunları sipariş teyidiniz ile birlikte belirttiğiniz e-posta (mail) adresinize göndereceğimizden cihazına

kaydedip saklayarak her zaman erişebileceğiniz gibi, ilgili yasalar çerçevesinde ve azami üç yıl süre ile

Şirketimiz nezdindeki sistemlerde muhafaza edileceklerdir.


DİĞER ÖN BİLGİLENDİRMELER


SATICI :


Unvanı :Galatasaray Mağazacılık ve Per. A.Ş.Mersis No:03888011256900014Adres :Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadyumu Seyrantepe İstanbul

Telefon :0212 305 19 05Fax :0212 305 19 42E-Postadestek@gsstore.orgBanka AdıHalkbank-Altunizade Ticari / İst. Şb. 896/10260489Banka HesabıTR36 0001 2009 8960 0010 2604 89

ALICI (TÜKETİCİ) :


Adı, Soyadı / Unvanı :Adres :Telefon :E-Posta :


SİPARİŞ-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYATI, ÖDEME VE TESLİMAT KOŞULLARI


Ürünlerin (malların/hizmetlerin) Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Birim Fiyat(lar)ı, Satış Bedeli ile

Ödeme (tahsilat) Bilgileri ve Alıcının bildirdiği teslim yeri dâhil Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği

gibidir.


Anlaşmalı kargo firmamız Aras Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. (bundan böyle “Aras Kargo Firması”

olarak anılacaktır) olup, işbu firmanın Alıcının bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde Alıcının, Satıcı

tarafından bildirilecek kargo firmasının bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta

Alıcıya gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, sms veya telefonla yapılacaktır).


Teslimat ile ilgili diğer kurallar aşağıda belirtilmiştir.

Ödeme (Tahsilat) Bilgileri

Ödeme şekli


Kredi Kartına Taksit/Tek Çekim/Havale/EFT


Teslimat Bilgileri;


Adı Soyadı / Unvanı :Adres :

Fatura Bilgileri;


Adres :

Sözleşme konusu Ürün, yasal 30 günlük süre aşılmamak koşulu ile Tüketicinin bildirdiği yukarıdaki adresteki

üçüncü kişi/kuruluşa aşağıda belirtilen esaslarda teslim edilir. Stoklarda olan Ürünler, sipariş tarihinden

itibaren, en geç 5 (beş) iş günü içerisinde kargoya teslim edilir.


Satıcı, Ürünleri, gönderileri için anlaşmalı kargo firması olan Aras Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.

aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının Tüketicinin bulunduğu yerde şubesi

olmaması halinde, Tüketicinin Ürünü, kargo firmasının, Satıcı tarafından bildirilen kargo firmasının yakın bir

diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir.


TÜKETİCİ tarafından sipariş esnasında bildirilen kişi ve adrese teslim edilmek üzere kargo firmasına verilir.

Kargo Firmaları, Satıcıdan teslim aldığı gönderileri, uzaklıklarına göre değişmekle birlikte normal şartlar

altında yurt içinde ortalama 3 (üç) iş günü içerisinde tüketicilere ulaştırmaktadır.


Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) Tüketiciye aittir.

Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların veya kimi kampanyalarında teslimat

ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcı tarafından karşılanır.


Teslimata ilişkin yurtdışı gönderimlerinde kargo ücretlerinden hariç, oluşabilecek tüm gümrük vergisi ve sair

masraflar da a Alıcı tarafından karşılanır.


Yurtdışı gönderimlerinde Satıcının tek taraflı olarak kısıtlama yapma ve/veya siparişi iptal etme hakkı vardır.

Böyle bir durumda Tüketiciye gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, sms veya telefonla yapılacaktır.


Ürünlerin teslimatı anında Tüketicinin adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul

etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir

kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip ve temin etmek

Tüketicinin sorumluluğundadır. Ürün, Tüketiciden başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, bu kişi/kuruluşun

adresinde


bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.


Bu hallerde Tüketicinin Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde

beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcıya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Tüketiciye aittir.


Ürün'ü teslim alacak her kişi, teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun

gördüğünde Ürün'ü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı

herhangi bir mesuliyet kabul etmeyecektir.


Tüketicinin Ürün'ü teslim almadan önce masraflar dâhil satış bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin

satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli Satıcıya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit

tutarı tediye edilmediği takdirde SATICI, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim

etmeyebilir.


Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman

kurumunun Ürün bedelini Satıcıya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 gün

içinde Tüketici tarafından Satıcıya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi Tüketicinin Banka'ya talimatından

veya itirazından yahut bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları Tüketici tarafından

karşılanacaktır. Satıcının iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm akdi-kanuni

hakları ayrıca ve her halükârda saklıdır.


Tereddüte mahal vermemek bakımından; Tüketicinin satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dâhil) sahip

olduğu kredi kartı, taksit kart v.b. ile ödediği hallerde, bu kartların tanıdığı tüm imkânlar doğrudan kartı

veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkânlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve Satıcının

bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya

taksitli satış değil; peşin satıştır. Satıcının kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları

(taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte

ödenmesini talep hakları dâhil) ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. Tüketicinin temerrüdü durumunda

yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.


Ürün'ün yasal azami süre olan 30 gün içinde Tüketiciye teslimi zamanında teslimdir. Normal satış/teslimat

koşulları dışındaki olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile

yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak

Tüketiciyi mevcut iletişim bilgilerinden ulaşarak haberdar eder. Bu durumda Tüketici siparişi iptal edebilir,

benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sona erene kadar bekleyebilir.


SATICI Sözleşme konusu Ürün'ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu

öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde Tüketiciyi açık biçimde ve aynı araçlardan biri ile bilgilendirerek

sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme

konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Tüketici söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan

serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler

uygulanır.


GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER, ELEKTRONİK İLETİŞİMLER VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

İnternet Sitesi’nde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda

aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir.


Tüketici tarafından İnternet Sitesi’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı

tarafındaki kendi

sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkânları ölçüsünde alınmıştır. Bununla

beraber, söz konusu bilgiler Tüketici cihazından girildiğinden Tüketici tarafında korunmaları ve ilgisiz

kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dâhil, gerekli tedbirlerin

alınması sorumluluğu Tüketiciye aittir.


Tüketicinin İnternet Sitesi’ne üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri Satıcı tarafından

ürün/hizmetlerin sağlanması ve buna ilişkin her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış,

pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal

iletişimler için, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, belirlenen makul süreler ile kayda alınabilir,

basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, kullanılabilir ve sair

suretlerle işlenebilir. Alıcı, sözleşme uyarınca işlenen kişisel verilerinin alınma şekilleri, işlenme amaçları,

hukuki nedenleri ve hakları konularında detaylı bilgiye, internet sitesinde yer alan “Kişisel Verilerin

Korunması” başlıklı kısımdan ulaşabilecektir.


Tüketici Satıcıya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri

her zaman için durdurabilir.


İnternet Sitesi’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı

konusunda; Satıcının anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri- sınai haklar ve

mülkiyet hakları Satıcıya aittir.


Satıcı yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu

değişiklikler Satıcı tarafından internet sitesinden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren

geçerli olur.

İnternet Sitesi’nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları

geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden Satıcı sorumlu değildir.


GENEL HÜKÜMLER

Sözleşme ve kanuna uygun caymalar dâhil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş

ise, bu bedel azami on dört (14) gün içinde, Ürün bedelini ödediği araca uygun bir şekilde Tüketiciye iade

edilir. Örneğin kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Tüketici kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün

tutarı, siparişin Tüketici tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu

tutarın bankaya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasında sonra Tüketici hesaplarına yansıması tamamen

banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, bu tür inisiyatifi dışındaki nedenlerden kaynaklı olası gecikmeler

için Satıcı herhangi bir şekilde sorumlu değildir (bankaların iadeyi Tüketici hesabına yansıtma işlemleri

genellikle üç haftayı bulabilmektedir).


Satıcının Tüketiciye iade edilecek bedel için, Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları

vardır ve saklıdır. Sözleşme'nin Satıcının edimini ifa etmemesinden ötürü Tüketici tarafından feshedildiği

hallere ilişkin Tüketici kanuni hakları da mevcut ve geçerlidir.


Tüketici Ürün ve satışla ilgili talep ve şikâyetlerini, yukarıda belirtilmiş iletişim kanallarından ulaşarak,

sözlü veya yazılı şekilde Satıcıya bildirebilir. Satıcı olarak Tüketici müşterilerimizin haklı talep-

şikâyetleri ile her türlü başvurularını karşılamaktan memnuniyet duyarız. Bu şekilde bir çözüme bağlanması

mümkün olmadığı takdirde Tüketici dilerse Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca her yıl belirlenen ve ilan edilen

parasal sınırlar dâhilinde, kendisinin veya Satıcının yerleşim yerindeki (ikametgâhının bulunduğu yerdeki) İl ve

İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ‘ne ve sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.


Tüketici, onayı halinde Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasını oluşturacak işbu Ön Bilgilendirme

Formu ile, satışa konu Ürün/Ürünlerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat ve cayma

hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları dâhil tüm hususlarda bilgilendirilmiş

bulunmaktadır.


İşbu Sipariş-Sözleşme Ön Bilgilendirme Formundaki tüm açıklamalar ve bilgiler Tüketicinin İnternet Sitesinde

onayladığı an itibariye geçerli olup bu formun elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edilmesi

sonrasında mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

Ön Bilgilendirme Formu, Satıcı ve Tüketici arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi ile birlikte bağlayıcı olarak

uygulanır.

GÜVENLİ ÖDEME
KOLAY VE ÜCRETSİZ İADE
STANDART TESLİMAT
DÜNYANIN HER YERİNE KARGO
PAYLAŞ & KAZAN

Paylaş, hem Galatasaray kazansın hem sen kazan!

İNCELE

E-BÜLTENE ÜYE OL Kampanya ve sürprizlerden ilk sen haberdar ol

BİZE KATIL
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni kabul ediyorum.

1. Genel


Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş. (“GSStore/Şirket”) olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere, özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması, korunması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK/Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatını haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.


2. Veri Sorumlusu


Bu form ile elde edilen bilgileriniz, yalnızca GSStore (Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadyumu Huzur Mahallesi 34485 Seyrantepe İstanbul / Tel: 0212 305 19 04 / Fax: 0212 305 19 42 / İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/ sicil no: 379736 / https://www.gsstore.org/) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla ve aşağıda açıklanan amaç ve hukuki gerekçelerle kullanılacaktır.


3. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi


Kişisel verileriniz GSStore’a ait internet sitesi (https://www.gsstore.org/) üzerinden, GSStore’a ait telefon numarası/çağrı merkezi üzerinden ve e-posta yoluyla toplanmaktadır.


4. Kullanılan Kişisel Veriler


İşbu Aydınlatma Metni’nin kapsamında aşağıdaki kategorilerde yer alan kişisel verileriniz toplanmaktadır:


Kimlik Bilgisi: Adınız ve soyadınız, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, yaş ve cinsiyet bilginiz,


İletişim Bilgisi: Telefon numaranız, e-posta adresiniz, adresiniz,


Finansal Bilgi: Kredi/Banka kartı bilgileriniz, banka hesap / IBAN numarası bilgileriniz,


Müşteri İşlem Bilgisi: Sipariş ve fatura bilgileriniz, teslimat işlem bilgileriniz, alışverişlerinizle ilgili geçmiş işlem bilgisi, talep ve şikâyet bilgileriniz, internet sitemizde yer alan ürünlere ilişkin yorum yapmanız ve/veya soru sormanız halinde yorum ve sorularınız içerisinde paylaştığınız bilgiler, internet sitemizde yer alan ürünlere ilişkin değerlendirme yapmanız halinde bu değerlendirmeleriniz,


İşlem Güvenliği Bilgisi: IP adresi bilgisi, şifre ve parola bilgileri, çerez bilgileri,


Hukuki İşlem Bilgisi: Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileriniz,


İşitsel Kayıt Bilgileriniz: Çağrı merkeziyle görüşmeniz halinde ses kaydınız,


Kullanım Alışkanlıkları Bilgisi ve Diğer Bilgiler: Şirketimize ait internet sitesi de dahil olmak üzere çeşitli bilgi sistemleri kullanım tercihleriniz (kullanım dili, iletişim tercihleri, şifre kayıt vb.), boy ve kilo bilgileriniz,


Kampanya ve Promosyon Bilgileri: Tercih etmeniz durumunda katılım sağlayabileceğiniz kampanya, avantaj programı ve promosyonlara katılım tercihleriniz ile bunların sonucunda tahsis edilen faydalara ilişkin kayıtlar


5. Kişisel Verilerinizin Kullanım Amacı ve Hukuki Gerekçeleri


GSStore, aşağıdaki amaçlarla ve işaret edilen hukuki gerekçelerden en az birine dayanarak kişisel verilerinizi işleyebilmektedir:


Kimlik, iletişim, müşteri işlem bilgileriniz, şirketimizin faaliyetlerinin ve sizlerle iletişimimizin sağlıklı ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, üye profilinizin oluşturulması, üye istatistiklerinin oluşturulabilmesi, talep ve şikayetlerinizin alınması ve bu kapsamda gerekli iş ve işlemlerin yapılması, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, faturalandırma süreçleri, lojistik ve kargo faaliyetlerinin yürütülmesi, teslimat süreçlerinin takibi, internet sitemiz üzerinden satın alım işlemlerini gerçekleştiren kişilerin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, internet sitemizden alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek, ilgi alanlarınız dikkate alınarak ilgilenebileceğiniz ürünlerin sizlere sunulması, stratejik analiz çalışmaları, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, ilgili yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak internet sitemiz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler hakkında iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi ve ürünler ile ilgili bilgi almanızın sağlanması, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi, alışverişleriniz sonrasında destek ve teslimat süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, açık rızanız olması halinde tarafınıza promosyonlara ilişkin bilgilendirmelerin yapılması, dönemsel kampanya çalışmalarından, yarışmalardan, Şirketimize ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, sponsorlarımıza ve iş ortaklarımıza ilişkin içerik, fırsat ve yeniliklerden sizleri haberdar etmek, istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik sınıflandırma çalışmalarını gerçekleştirilmek, tercihlerinize uygun ürünlerin tarafınıza sunulması gibi sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve memnuniyetinizin artırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla; ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve gerektiğinde açık rıza hukuki sebeplerine dayanılarak,


İşlem güvenliği bilgileriniz, sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, internet sitemiz üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve satın alım işlemlerini gerçekleştiren kişilerin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, müşteri memnuniyetini artırmak, internet sitemizden alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek, stratejik analiz çalışmaları, Şirketimizin faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, internet sitemizin güvenliğinin temini, faaliyetlerimizin yasal mevzuata uygun olarak yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla; ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve gerektiğinde açık rıza hukuki sebeplerine dayanılarak,


Hukuki işlem bilgileriniz, sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, Şirketimizin faaliyetlerinin yasal mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve denetimi, internet sitemizin güvenliğinin temini, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla; ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak,


İşitsel kayıt bilgileriniz, sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, Şirketimizin faaliyetlerinin ve sizlerle iletişimimizin sağlıklı ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ve denetimi, ilgili yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak internet sitemiz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler hakkında iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi ve ürünler ile ilgili bilgi almanızın sağlanması, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, ilgi alanlarınız dikkate alınarak ilgilenebileceğiniz ürünlerin sizlere sunulması, müşteri memnuniyetini sağlamak, alışverişleriniz sonrasında destek ve teslimat süreçlerinin yürütülmesi, açık rızanız olması halinde Şirketimiz nezdindeki içerik, fırsat ve yeniliklerden sizi haberdar etmek, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla; ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak,


Finansal bilgileriniz; sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, faturalandırma süreçleri , iade süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin faaliyetlerinin yasal mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve denetimi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla; ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak,


Kullanım alışkanlıkları bilgileriniz, diğer bilgileriniz (yukarıda 4. maddede sayılanlarla sınırlı olarak) ile kampanya ve promosyon bilgileriniz; sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, Şirketimiz nezdindeki içerik, fırsat ve yeniliklerden sizi haberdar etmek, istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik sınıflandırma çalışmalarının gerçekleştirilmek, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, ilgi alanlarınız dikkate alınarak ilgilenebileceğiniz ürünlerin sizlere sunulması, müşteri memnuniyetini sağlamak, Şirketimize ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, sponsorlarımıza ve iş ortaklarımıza ilişkin içerik, fırsat ve yeniliklerden, promosyonlardan, dönemsel kampanya çalışmalarından ve yarışmalardan sizleri haberdar etmek ve sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve memnuniyetinizin artırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla; KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve gerektiğinde açık rıza hukuki sebebine dayanılarak


6. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği


-Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla online SMS/E-mail gönderimi için birlikte çalıştığımız firmalar, bilgi teknolojileri desteği aldığımız firmalar, sunucu hizmeti aldığımız firmalar, satın alınan ürünlerin teslimatının sağlanması için kargo şirketleri, satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması için çağrı merkezi hizmeti sunan iş ortakları ve diğer hizmet sağlayıcılar, kalite kontrol, şikâyet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcıları,


finans ve muhasebe süreçlerinin yönetimi, risklerin tespiti, değerlendirilmesi ve önlenmesi için ilgili iş ortakları, danışmanlar, hizmet sağlayıcılar, bankalar ve mali müşavirler gibi hizmet aldığımız taraflar, avukatlar, denetçiler/denetim firmaları, adli bilişim uzmanları, siber güvenlik danışmanları, vergi danışmanları gibi danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilmektedir.

Açık rıza metni ile rıza vermeniz halinde; GSStore’un bilişim işlem sunucuları, bilişim teknolojileri, bulut hizmetleri faaliyetleri ve/veya uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği aldığı firmaların ve/veya GSStore’un yurt içindeki/yurt dışındaki tedarikçilerinin sunucularının yurt dışında olması sebebi ile kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, pazarlama, işlem güvenliği, hukuki işlem ile görsel ve işitsel kayıtlar ve verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesinde yer alan şartlara uygun olarak yurt dışına aktarılabilecektir.

- Açık rızanız kapsamına uygun olarak, kişisel verileriniz Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve bağlı iştirakleri (Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş., Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama A.Ş., Galatasaray Televizyon Yayıncılık A.Ş., Galatasaray Emlak Gel. A.Ş. ve Galatasaray Gayrimenkul Yat. ve Gel. Tic. A.Ş.) ile, kanundan doğan yükümlülüklerimizin ya da şirket politikalarımızın, iç denetim, risk yönetimi ve raporlama yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bu şirketlere ilişkin içerik, fırsat ve yenilikler hakkında sizleri bilgilendirmek ve yukarıdaki amaçların yerine getirilmesi ile amaçlarıyla paylaşılabilmektedir.


-Kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve bağlı iştirakleri tarafından sunulan faaliyet ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve bağlı iştiraklerine ilişkin içerik, fırsat ve yeniliklerden sizi haberdar etmek, Şirketimiz tarafından sunulan faaliyet ve hizmetlerin sizlerin beğeni, faydalanma şekli ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilecek olan işlemlerin aktivasyonunun sağlanması, Şirketimizin yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirketimiz ile hukuki ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirketimize ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Şirketimizin hizmetlerinden faydalanan kişileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin amaç ve faaliyetlerinin belirlenmesi, uygulanması ve insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla; Galatasaray Spor Kulübü Derneği bağlı iştiraklerine, Şirketimiz yetkililerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


7. Verilerinize İlişkin Haklarınız


Kanun’un 11. maddesi uyarınca (i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (viii) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Galatasaray Spor Kulübü Derneği Ve Topluluk Şirketleri Veri Sahibi Başvuru Formu'nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Rams Park Stadyumu, Huzur Mahallesi,34485 Seyrantepe/İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla, iadeli taahhütlü mektupla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu galatasaraymagazacilik@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.


Kişisel verilerini Şirketimiz ile paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.