Değerli Galatasaray Taraftarı, tarayıcınızı artık desteklemiyoruz

İyi bir kullanıcı deneyimi yaşamanız için Chrome, Firefox veya Microsoft Edge gibi tarayıcıların güncel versiyonlarını kullanmanızı tavsiye ederiz.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Untitled DocumentGSStore Üyelik Sözleşmesi


1. Taraflar
İşbu Üyelik Sözleşmesi (Sözleşme) www.gsstore.org internet sitesinin sahibi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu Huzur Mahallesi Seyrantepe İstanbul adresinde mukim Galatasaray Mağazacılık ve Per. A.Ş. (Galatasaray) ile www.gsstore.org web sitesine Üye olanlar arasında akdedilmiştir.
2. Tanımlar

Hizmet/Hizmetler: Üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “Galatasaray” tarafından ortaya konulan uygulamaları, Galatasaray: Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş’yi, Üye : www.gsstore.org ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından Internet sitesine üye olan ve bu Internet adresinde sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle işbu sözleşme dâhilinde yararlan gerçek ve tüzel kişi veya kişileri, Website : www.gsstore.org isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılabilen Galatasaray’ın işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen Hizmetlerini sunduğu web sitesini, İfade eder.


3. Sözleşmenin Konusu

İş bu sözleşmenin konusu Web sitede Galatasaray tarafından sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden Üye tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı ise, Web sitesinde yer alan tüm Hizmet, uygulama ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup Web sitesinde Galatasaray tarafından sağlanan Hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, tüm Üyelere yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin Üye tarafından kabulü ile Üye Web sitesinde yer alan ve yer alacak olan Galatasaray tarafından yapılan Hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, üyelere yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1 Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının Web sitesinde bulunan üyelik formunu onaylayarak, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun Galatasaray tarafından değerlendirilerek onaylanması ve üye olmak isteyen kullanıcının gerçek kişi ise 18 yaşını doldurmuş olması, kamu hizmetlerinden yasaklanmamış olması, Galatasaray tarafından evvelce üyelikten geçici veya tamamen çıkartılmamış olması gerekmektedir .Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üyeye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu sözleşme ve Web sitesinin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır.
Söz konusu üyelik şartlarını gerçeğe uygun olarak sağlamayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Üye sorumludur. Üyelik hak ve yükümlülükleri sadece Üyelik başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup Üye kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

4.2. Üye, Web sitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde Web sitesindekiler de dâhil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Galatasaray’ın herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.3. Üye, www.gsstore.org internet sitesini kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

4.4. Üye www.gsstore.org internet sitesinde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam,virus,truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

4.5. Üye, www.gsstore.org internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.

4.6. Üye www.gsstore.org internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve Galatasaray’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7 Üyenin Galatasaray internet sitesinden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran kendisine aittir. Üye bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.8 Galatasaray, üye verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Üye, www.gsstore.org internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Galatasaray'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.9. Üye, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen Üyeye aittir.

4.10. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve Galatasaray’ı bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunlara karşı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. Galatasaray’ın her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin Üyenin üyeliğini askıya alma veya sonlandırma ve üyeye ait tüm veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.

4.12. www.gsstore.org adresinde bulunan bütün yazılı, resimli, sesli grafik içeren ve/veya içermeyen tüm materyallerin her türlü kullanım hakkı saklıdır. Üye, Galatasaray tarafından kendisine sunulan hizmet ve ürünler ile bunların sunumları ile ilgili her türlü görsel ve işitsel materyali hiçbir şekilde Galatasaray’ın yazılı izni olmaksızın kullanmayacağını ve/veya kullandırmayacağını, bu materyalleri kişisel ve genel kullanıma açık mecralarda kullanmayacağını, yayınlamayacağını ve/veya bunları pazarlama hakkına sahip olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Üye, Galatasaray tarafından hizmetin sunumu için kullanılan yazılımların telif haklarının Galatasaray’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını ve hizmet alma amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder. Galatasaray’ın bilgisi olmadan Üyenin bu materyalleri kullanması, alıntı yapması halinde, doğacak zararlardan Galatasaray’ın hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu halde, Galatasaray’ın uğrayacağı zarar ve ziyanları üyeye aynen rücu etme ve yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

4.13. Galatasaray tarafından www.gsstore.org internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

4.14. Galatasaray kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, hizmetlerini ve ürünlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için, kullanımını kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik çalışmalarda üyelerin önceden rızasını almak kaydıyla bu üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir.

4.15. Üye, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Galatasaray markalarının ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında kendisine bilgi ve ilanlar gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

4.16. Galatasaray, Üyenin kişisel bilgilerini (a) yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumda ve (b) Üyenin rızasının bulunduğu takdirde üçüncü kişilere açıklayabilir.

4.17. Galatasaray, web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye Galatasaray web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.18. Galatasaray, sitenin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman internet sitesinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını haizdir.

4.19. Galatasaray, işbu Sözleşme'nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler için hüküm ifade edecektir.

4.20. Galatasaray, işbu Sözleşme uyarınca, Üyelerin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme elektronik postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahiptir. Üye işbu Sözleşmeyi onaylamakla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesine rıza göstermiş sayılacaktır. Üye elektronik posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda Galatasaray Müşteri Hizmetlerine bu talebini ileterek, elektronik posta ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

4.21 Üye, Galatasaray’ın sunduğu hizmetlerden yararlananlar bu hizmetleri sadece hukuka uygun amaçlar için kullanacağını site içindeki görsel ve işitsel metin, belge, resim, ses kaydı vb. gibi hususlarını kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, satışa konu etmeyeceğini, kötü amaçlarla kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.22 Galatasaray, site üzerindeki gerek reklam gerek kullanıcılara kolaylık sağlamak adına link olarak verilen ve üçüncü kişilere ait site içerik ve ürünlerinden mesul değildir.

4.23 Galatasaray adı ve buna bağlı alt alan adları içerisinde hizmet taahhüdünde bulunduğu sitesi içerisinde istediği görsel ve program değişikliği yapmaya, sitenin içeriğinin gerek üçüncü kişiler gerek kullanıcılar tarafından erişimine kapatma hakkına sahiptir. Bu işlemi Üyeler dâhil olmak üzere ibraz etmeden gerçekleştirebilir.

5. Diğer Hükümler

5.1. Galatasaray, sitenin tasarım unsurları, yazılımı, görseli ve 3. kişilerden alınan lisans hakları ve bunların dışındaki unsurlar ve çalışanlarıyla beraber yetkilendirilen lisans haklarıyla kullanmaktadırlar. Üye, Galatasaray hizmetlerini ve telif haklarını illegal işlemlerde kullanamaz, satamaz devredemez, paylaşamaz, dağıtamaz,sergileyemez,çoğaltamaz ve bu türevde çalışmalar yapamaz. Bu gibi durumlarda 3. kişiler de (lisans sahipleri) dâhil olmak üzere uğradıkları ziyan ve zarardan Galatasaray sorumlu değildir.

5.2. Galatasaray ilgili mevzuat değişiklikleri ya da yeni kanun ve yönetmeliklere bağlı olarak ya da sözleşmeye kendi ve üye hak ve yükümlülüklerini genişletmek-daraltmak ya da eklemeler yapmak adına ek olarak “Unsurlar ve Maddeler ” ekleyebilir. Bu eklemeleri site üzerinden kullanıcılarına genel olarak iletir ve bu eklemelerden önce ve sonra üye olan her kullanıcı bu eklemelerden yükümlüdür. Üye, iş bu sözleşmeyi kabul ettiğinde bu hükmü de kabul eder. Üye tek taraflı olarak sözleşme içinde revizyon ya da değişiklik yapma hakkına sahip değildir.

5.3 Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Galatasaray işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Üye tarafından Galatasaray’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.
Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, salgın, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Galatasaray’ın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

6. Üyeliğin Sonlanması

6.1 Galatasaray’ın Üye Hesabının üçüncü kişiler tarafından kullanıldığından şüphelenmesi ve/veya tespit etmesi halinde Üye Hesabı kapatılabilir ve/veya iş bu Sözleşme, hiçbir ihtara gerek görülmeksizin Galatasaray tarafından feshedilebilir. Bu durumlarda Üyenin tazminat ve benzeri herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.

6.2 Galatasaray, gerekli gördüğü takdirde, Üyeliği herhangi bir gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Üye, üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sona eren üyelik bilgileri kanuni düzenlemelere halel getirmemek kaydıyla, Galatasaray’ın belirleyeceği zaman diliminde Galatasaray veri tabanında saklanmaya devam eder.

6.3 Üye, dilediği zaman tek taraflı olarak Üye Hesabını kapatabilir. Üye, üyeliğinin sonlandırılmasına ilişkin yazılı talebini Galatasaray Müşteri Hizmetlerine ileterek Üye Hesabının sonlandırılmasını talep edebilir. Üyelik, üyenin bu yöndeki talebini Galatasaray’a iletmesinin ardından üyeliğin sona erdirilmesine ilişkin işlemlerin Galatasaray tarafından tamamladığı anda sona erer. Galatasaray’ın üyeliğin sonlandırma nedenini sorma hakkı vardır. Üye, sonlandırdığı üyeliğini Müşteri Hizmetleri'ne başvurarak tekrar başlatabilir. Bu durumda başlatılan üyelik, önceki üyelikten bağımsız, yeni bir üyelik olarak işlem görür.

7. İhtilafların Halli ve Yetkili Mahkeme

7.1 Herhangi bir ihtilaf halinde Galatasaray’ın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sitem kayıtlarının, ticari, kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Galatasaray’ı yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinden olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İş bu sözleşmenin, yorumlanmasında ve bu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ve cezai işlemlerde Türk Hukuku uygulanacaktır. İş bu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf çözüm yeri İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleridir

8. Bildirim

Üyeler ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail adresi vasıtasıyla veya www.gsstore.org sitesinde yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve bilgilendirmeler için web sitesini düzenli olarak kontrol etmek üyenin sorumluluğundadır.

9. Bütünlük

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

10. Yürürlük

Üyenin üyelik kaydı, Üyenin işbu Sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğunu ve kabul etmesiyle gerçekleşir. ÜYE, www.gsstore.org sitesine üye olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu ve içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ADRES ALANI MİNİMUM 20 KARAKTER OLMALIDIR.