{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI


SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER


Ticari Unvanı :Galatasaray Mağazacılık Ve Perakendecilik A.Ş.Mersis No:03888011256900014AdresAli Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadyumu Seyrantepe İstanbulWeb Sitesiwww.gsstore.orgTelefon0212 305 19 05Fax0212 305 19 42

ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER


Adı Soyadı / Unvanı :Teslimat Adresi : Telefon : E-Posta :

MADDE 2- KONU


İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı (Tüketici)’nın, mobil cihazındaki uygulama ile işlem yaptığı halleri de kapsamak

üzere, Satıcı’ya ait “www.gsstore.org” internet sitesinden (“İnternet Sitesi”) elektronik ortamda siparişini verdiği

ve aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/hizmet/mal (“Ürün/Ürünler)” satışı, teslimi ve diğer

hususlara ilişkin olarak, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler

Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.


MADDE 3- MAL/HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ


Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Birim Fiyat (lar)ı ve Satış Bedeli ile Ödeme (tahsilat)

Bilgileri ve Alıcının bildirdiği teslim yeri dâhil Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.


Teslimatı yapacak Aras Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. (bundan böyle “Kargo Şirketi” olarak anılacaktır)

firmasının Alıcının bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde, Alıcının Satıcı tarafından bildirilecek bir diğer

yakın şubesinden ürünü teslim alması gerekmektedir (Bu hususta Alıcıya gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, sms veya

telefonla yapılacaktır).


3.1.


3.2. Ödeme Şekli ve Planı: Kredi Kartına Taksit/Tek Çekim/Havale/EFT


3.3. Taksitli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını

ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri

gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında

uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


3.4. Kredi Kartına İade Prosedürü: Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün

çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen

durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilen

şekilde olacaktır.


Alıcının ürünü taksitle satın almış olması halinde, Alıcıya Banka tarafından yapılacak geri ödeme de taksitle

yapılmaktadır. Satıcı, ürün bedelinin tamamını tek seferde bankaya ödedikten sonra, taksitli harcamaların Alıcının

kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları,

yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır.


Kredi kartı ile alınan ürünün iadesi durumunda Satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Alıcıya nakit para ile

ödeme yapamaz.


Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.


3.5- Teslimat Şekli ve Adresi:


Teslimat Bilgileri;

Adı Soyadı / Unvanı :Adres :

Fatura Bilgileri;


Adres :

Teslimat Galatasaray’ın anlaşmalı olduğu kargo şirketi aracılığı ile Alıcının yukarıda belirtilen adresinde elden

teslim edilecektir.


MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER


4.1. Alıcı, www.gsstore.org internet sitesinde yer alan Sözleşme konusu ürünün temel niteliklerine, tüm vergiler

dâhil satış fiyatına, ödeme şekline, ürünün teslimat bilgilerine ve bunun masraflarının Alıcı tarafından

karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye, Satıcının tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim

bilgilerine ve cayma hakkı ile kullanım şartlarına ilişkin ön bilgileri okuyarak bu konularda doğru ve eksiksiz

bilgi sahibi olduğunu ve bu hususlara ilişkin olarak elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan

eder. www.gsstore.org İnternet Sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve satışa ilişkin fatura

işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.


4.2. Sözleşmeye konu ürün, siparişin Satıcıya ulaşmasını takip eden, 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her

bir ürün için Alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak, internet sitesinde yer alan ön bilgiler kısmında

belirtilen süre içerisinde, Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.


4.3. Ürünlerin teslimatı anında Alıcının adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul

etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir

kimsenin olmaması durumunda, kargo şirketi ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcının

sorumluluğundadır. Ürün, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun

adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.


Bu hallerde Alıcının Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş

olması ve/veya kargonun Satıcıya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcıya aittir.


4.4. Aksi Satıcı tarafından belirtilmediği sürece, teslimata ilişkin her türlü teslimat masrafları (kargo ücreti vb.)

Alıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcı, web sitesinde ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak ürünlerin teslimat

masraflarının tamamı veya bir kısmının kendisince karşılanacağını beyan etmişse, işbu teslimat masraflarının tamamı

veya bir kısmı Alıcı’ya yansıtılmayacaktır. Teslimat; stokun müsait olması ve ürün bedelinin Satıcının hesabına

geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır.


4.5. Teslimata ilişkin yurtdışı gönderimlerinde, kargo ücretinden hariç, oluşabilecek tüm gümrük vergisi ve sair

masraflar da Alıcı tarafından karşılanacaktır.


4.6. Kargo şirketinin, ürünü Alıcıya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen

ürünün Alıcıya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.


4.7. Alıcı, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün'ü

kabul etmemek ve Kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı sorumluluk kabul

etmeyecektir.


4.8. Satıcı, Sözleşme konusu ürünün eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve

kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.


4.9. Satıcı, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcıya eşit

kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.


4.10. Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde, bu durumu öğrendiği

tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı'yı yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirir ve Alıcıya eşit

kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.


4.11. Satıcı tarafından aksi yazılı olarak öngörülmemiş ise, Alıcının ürünü teslim almadan önce bedelini tamamen

ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce ürün bedelinin Satıcıya tamamen ödenmemesi, taksitli

satışlarda ise vadesi gelen taksit tutarının tahsil edilmemesi halinde Satıcı ürünü teslim yükümlülüğünden

kurtulmaktadır.


4.12. Ürünün tesliminden sonra Alıcının işlem yaptığı kredi kartının, Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde,

yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün

bedelini Satıcıya ödememesi veya ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Alıcının, talep tarihinden itibaren 3

(üç) gün içinde ürünü Satıcıya iade etmesi zorunludur. Bu durumda teslimat masrafları Alıcıya aittir.


4.13. Satıcı, ürünün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik,

ulaşımın kesilmesi, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz

konusu ise bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde Alıcı'ya yazılı olarak bildirmekle

yükümlüdür.... Bu durumda Alıcı, siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile

değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin, olağanüstü durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından

birini kullanabilir.


Alıcının siparişi iptal etme hakkını kullanması halinde, ödemiş olduğu tutar, iptal talebini Satıcıya ilettiği

tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde nakden ve defaten kendisine ödenir. Alıcının kredi kartı ile yaptığı

ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcının iptal talebini Satıcıya ilettiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün

içerisinde işbu Sözleşmesinin 3.4. maddesindeki prosedüre uygun olarak bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya

iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, Satıcının bu hususa ilişkin

herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün değildir.


4.14. Elektronik ortamda gerçekleştirilen bu satış işleminde, tipografik hatalar, yazılım hatalarından veya

elektronik ortamda gerçekleşen herhangi bir sistemsel bir hata nedeniyle , ürünün satış bedelinin, indirimli satış

bedelinin, ürün görselinin, adet ve sair içerik bilgilerinin gerçeğe aykırı bir şekilde belirtilmiş olması ve

satışın da bu gerçeğe aykırı durum veya bedel üzerinden gerçekleştirilmesi durumunda Satıcı, işbu hatayı fark eder

etmez, durumu derhal yazılı olarak Alıcıya bildirerek, ödenen ürün bedelini Alıcıya iade etmek koşuluyla, satış

işlemini tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir.


Alıcı, satıcının işbu maddede belirtilen hakkını bildiğini, oluşan hatadan dolayı fazladan ürün, indirimli fiyat,

hediye ürün vb. taleplerde bulunmayacağını ve bu hususlarda herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul ve beyan

eder.


4.15. Alıcı tarafından verilecek tüm siparişler, ürünün stoklarda bulunabilir olmasına bağlıdır. Ürünün tedarik

edilmesinde sorun yaşandığında veya ürün artık stokta bulunmadığında, Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3

(üç) gün içinde Alıcıyı bu hususta bilgilendirmek ve yazılı/sözlü onayını almak kaydıyla, eşit kalite ve fiyatta

başka bir ürün tedarik edebilir. Bu durumda Satıcı, işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmiş

sayılır. Alıcı işbu onayı verip vermemek bakımından serbest olup, onay vermediği durumda, sipariş iptaline (Sözleşme

feshine) ilişkin sözleşmesel ve kanuni hükümler uygulanır.


Satıcının Alıcıya sipariş edebileceği benzer veya farklı kategori ve değerlerde ikame ürünlere ilişkin bilgi verme

hakkı da saklıdır. Alıcının, işbu ikame ürünleri sipariş etmek istememesi durumunda, istenmeyen ikame ürün için

ödediği tutar Satıcı tarafından kendisine iade edilir.


4.16. Alıcı, satın aldığı ürünü iade etmek istemesi halinde, ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar

vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini de iade etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. "...İade

prosedürlerine uygun bir şekilde iade edilmeyen ürünler Satıcı tarafından kabul edilmeyecek olup Alıcı işbu sebeple

Satıcı'dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve beyan etmektedir."


MADDE 5- CAYMA HAKKI


5.1. Alıcı, Sözleşme konusu ürünün kendisine veya kendisi tarafından belirlenen üçüncü kişiye teslimi tarihinden

itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden

cayma hakkına sahiptir. Alıcı, işbu sözleşmenin kurulmasından ürünün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.


Cayma hakkının kullanılması için, yasal 14 günlük süre içinde Satıcının işbu sözleşmenin 1. (birinci) maddesinde yer

alan açık adresine veya faks veya elektronik posta adresine yazılı olarak bildirimde bulunulması gerekir.


5.2. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;


a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen ürünlerde, Alıcının veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü

kişinin son ürünü teslim aldığı gün,


b) Birden fazla parçadan oluşan ürünlerde, Alıcının veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı

teslim aldığı gün,


c) Belirli bir süre boyunca ürünün düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcının veya Alıcı tarafından

belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınacaktır.


5.3. Cayma hakkının kullanılabilmesi için, yazılı bildirimde bulunulmasının yanı sıra iade edilmesi gereken

ürünlerin; Yazılı bildirimin yanı sıra 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün fatura aslının (İade edilmek

istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi

gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde

tamamlanamayacaktır) iadesi gerekmektedir. Aksi halde Alıcı’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.


Ayrıca iade edilmesi gereken ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve

hasarsız olarak Satıcıya teslim edilmesi gerekmektedir.


5.4. Satıcı, Alıcının işbu sözleşmede belirtilen şekilde yapacağı cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin

kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde, varsa ürünün Alıcı’ya teslim masrafları da dâhil olmak

üzere tahsil edilen tüm ödemeleri Alıcının satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve Alıcıya

herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeksizin tek seferde iade edecektir.


5.5. Satıcının, ürünü kendisinin geri alacağına dair bir teklifi olmadıkça, Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin

bildirimi Satıcıya yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde, Satıcıya veya Satıcının yetkilendirmiş olduğu

kişiye, Satıcının anlaşmalı olduğu Aras Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. firmasının herhangi bir

şubesinden ücretsiz olarak ürünü iade edecektir. İade, Satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketi tarafından

yapılmazsa, teslimat masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır.

İade paketinin içeriğinde Satıcıdan kaynaklanmayan bir hata söz konusu olması halinde, paket Alıcıya iade edilecek

olup, buna ilişkin masraflardan Alıcı sorumlu olacaktır.


5.6. Cayma hakkının kullanılmasının mümkün olduğu hallerde, Alıcının cayma süresi içerisinde ürünün işleyişine,

teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmadığının tespiti halinde, meydana gelen

değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu olacaktır. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte ürünün kullanım

talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma

olursa Alıcı cayma hakkını kaybedebilir.


MADDE 6- CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI


Alıcı aşağıdaki ürünlere ilişkin yapılan sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz;


a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan

mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.


b) Alıcının istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.


c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.


ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve

hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.


d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin

sözleşmeler.


e) Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda

sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.


f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin

sözleşmeler.


g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek

tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.


ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin

sözleşmeler.


h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.


MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME


Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını ve her türlü talep ve şikâyetlerini Satıcının 1.maddede

belirtilen iletişim adreslerine yapabilir.


Tüketici, işbu sözleşme ile ilgili olarak satıcı ile yaşadıkları uyuşmazlıklarda, yasa gereği her yıl belirlenen-ilan

edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerine başvurabilecektir.

MADDE 8 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI


Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış

olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka

hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda

Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan

zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.


MADDE 9 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ


İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, ilgili kanun hükümlerinde sayılan zorunlu

haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Satıcının resmi

defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar

kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193.

maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


MADDE 10 – GÜVENLİK, KİŞİSEL BİLGİLER VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI


10.1. Alıcı, işbu Sözleşme çerçevesinde verdiği banka/IBAN bilgileri de dahil olmak üzere tüm kişisel bilgilerinin

doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Paylaştığı bu kişisel bilgilerin doğruluğundan ve Satıcının bu

bilgilerin doğru olmaması nedeniyle uğrayacağı tüm zararlardan Alıcı sorumludur.


10.2. Alıcı tarafından internet sitesinde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve

işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde Satıcı tarafından alınmıştır. Ancak söz konusu bilgiler

Alıcı cihazından girildiğinden, Alıcı tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve

benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tüm tedbirlerin alınmasının sorumluluğu Alıcıya aittir.


10.3. Alıcı, virüs, trojan, solucan ya da kötü amaçlı veya teknolojik açıdan zararlı olan diğer materyalleri

yükleyerek internet sitesine zarar vermekten kaçınmayı beyan ve taahhüt etmektedir.


10.4. Alıcı, internet sitesinde sunulan tüm bilgi ve içeriklerdeki telif haklarının, ticari markaların ve sair tüm

fikri-sınai mülkiyet haklarının, Satıcının yaptığı anlaşmalar uyarınca diğer üçüncü şahıslara ait olan hariç,

Satıcıya ait olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.


10.5. Alıcı, işbu sözleşme uyarınca işlenen kişisel verilerinin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri

ve hakları konularında detaylı bilgiye, internet sitesinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı kısımdan

ulaşabilecektir.


MADDE 11- ALICI'NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR


Alıcı, bu Sözleşme'nin kendisi tarafından internet sitesinde ve mobil cihazındaki uygulamada kabul edilmesi ile

kurulmasından ve ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce internet sitesinin ve mobil uygulamanın ilgili

sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek aşağıdaki hususlarda bilgilendiğini

kabul, beyan ve taahhüt eder.


-Satıcının unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,


-Ürün(ler)'in internet sitesinden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin

düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,


- Satıcının mensubu olduğu Meslek Odası (İTO-İstanbul Ticaret Odası) ve ITO'nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış

kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (www.ito.org.tr)


- Satıcı tarafından uygulanan Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve Alıcıya elektronik

iletişim kuralları ile Alıcının bu hususlarda Satıcıya verdiği izinler, Alıcının kanuni hakları, Satıcının hakları

ve tarafların haklarını kullanım usulleri,


- Ürünler için Satıcı tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,


- Sözleşme konusu Ürün(ler) için Satıcı tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile ürünlerin temel

özellik-nitelikleri, vergiler dâhil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dâhil olmak üzere Alıcının Satıcıya ödeyeceği

toplam bedel),


-Ürünlerin Alıcıya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,


-Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu

hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları,


-Alıcının cayma hakkına sahip olmadığı ürünler ve diğer mal-hizmetler,


-Alıcının cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde

kullanılmaması durumunda Alıcının cayma hakkını kaybedeceği,


- Cayma hakkı olan ürünlerde, ürünün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik

özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde Alıcının cayma

talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda Satıcıya karşı sorumlu olacağı, Satıcının kabul ettiği hallerde söz

konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı Alıcıya yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile

tahsil edebileceği,


-Cayma hakkının bulunduğu durumlarda, Alıcının ürünleri Satıcıya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali

hususlar (iade yolları, masrafı ve ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında, Alıcı tarafından kazanılmış/kullanılmış

ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dâhil),


-Alıcının tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı ürünler için (örneğin toplu alımlar

her halükarda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere "tüketici haklarını" kullanamayacağı,


-Mahiyetine göre bu Sözleşmede yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme Alıcı tarafından internet

sitesinde onaylanarak kurulduktan sonra Alıcıya elektronik posta ile gönderildiğinden Alıcı tarafından istenen süre

ile saklanıp buradan erişilebileceği, Satıcının da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.


-Uyuşmazlık hallerinde Alıcının Satıcıya şikâyetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502

Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.


MADDE 12 - YÜRÜRLÜK


12 (on iki) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak

suretiyle akdedilmiş olup, derhal yürürlüğe girecektir.


SATICI:Galatasaray Mağazacılık Ve Perakendecilik A.Ş.ALICI: